top of page

Szerviz vállalási feltételek

Jelen szerviz feltételek minden, a Swiss Electronic Kft (1141 Budapest, Cinkotai út 91/C) (továbbiakban „szerviz”) által, Nespresso háztartási rendszerű készülékeken (továbbiakban „készülékek”) végzett javításra; szervizelésre; beavatkozásra; a készülékek átvételére és visszaadására vonatkoznak és érvényesek.

1.            A Jótállás feltételei:

A készülékek jótállására a gyártó, ill. a forgalmazó által a géphez mellékelt jótállási jegyben foglalt rendelkezések az irányadók. A kitöltött, lepecsételt jótállási jegyet és/vagy a vásárlásról szóló számlát a megrendelőnek kell biztosítani a jótállás igénybevételéhez.

 

2.            A jótállás feltételeinek nem teljesülése esetén:

Lehetőség van az adott típusra vonatkozó fix szervizdíj ellenében megrendelni a javítást vagy árajánlat alapján meghatározott díj ellenében javíttatni a készüléket. Az alább felsorolt lehetőségek közül csak egy választható a szerviz szolgáltatás megrendeléskor. A javítási folyamat során csomagváltásra nincs lehetőség! A feltűntetett összegek bruttó árak.

2.1. Extra szervizcsomag:

A megrendelő előre meghatározott fix díjat fizet a javított készülék átvételekor az alábbi szolgáltatásokért:

szükséges alkatrészek cseréje, tisztítás, vízkőmentesítés, megelőző jellegű javítások elvégzése.

Az EXTRA javítás keretében készülékére további 12 hónap teljes körű jótállást vállalunk, valamint a jótállási idő alatt kérésére, egy egyszeri, díjmentes vízkőmentesítést is elvégzünk!

Essenza Mini, Inissia, U (&Milk), Pixie, Prodigio (&Milk) típusoknál: 14.800,- Ft

Essenza Plus, Citiz (&Milk), Expert (&Milk), Lattissima család, Barista típusoknál: 22.900,- Ft

Atelier, Creatista: 27.900,- Ft

Figyelem! Hagyományos Essenza, (Gran)Maestria, Lattissima Premium, Vertuo Next és a billenőkapcsolóval ellátott Citiz (&Milk) tipusok esetén csak egyedi árajánlatra vállalunk javítást. Az &Milk készülékek esetén, a 12 hónap garancia a tejhabosítóra nem érvényesíthető.

2.2. Árajánlat

2.2.1. A megrendelő a javítás igénylésekor (telefonon a Nespresso-n keresztül vagy személyesen a szervizben) árajánlatot kér a javításra, melyet a kávégép bevizsgálása után küldünk el e-mailben illetve kérésre telefonon keresztül értesítjük a megrendelőt. A kávégépeket beérkezésük sorrendjében vizsgáljuk be 3 munkanapon belül. A készülék átvétele minden esetben bevizsgálási díj (2.490,-) ellenében történik, amely a javítás (amennyiben elfogadásra kerül az ajánlat) végén beszámításra kerül a teljes fizetendő összegbe. A teljes javítási költség a fixen fizetendő munkadíjból (8.000,-) és felhasznált alkatrészköltségből áll. A megrendelőnek lehetősége van meghatározni egy maximum árat javítási költségként. Ebben az esetben a javítást csak akkor végezzük el, ha a javítási összköltség ennél alacsonyabb értékű (Ebben az esetben külön nem küldünk árajánlatot). Amennyiben a megrendelõ nem kéri a javítást, a fentebb feltüntetett bevizsgálási díj fizetendő.

2.2.2. A bevizsgálás eredményéről, a javítási árajánlatról (limit nélküli vagy limit feletti esetekben) az átadás-átvételi lapon megadott elérhetőségen értesítjük a megrendelőt. Árajánlatunk - a szervizben leadott készülékre - az értesítést követően 14 napig érvényes. Amennyiben 30 naptári napon belül nem érkezik válasz az árajánlat elfogadását vagy visszautasítását illetően, úgy a készüléket további értesítés nélkül megsemmisítjük. Az igényelt cseregépet a 4.3. pontnak megfelelően szükséges visszaszolgáltatni.

2.2.3. A leadott készüléken a javítási árajánlat elfogadása után megkezdjük a javítást. Ha a javításhoz olyan alkatrészre van szükség, amelyet a gyártótól vagy más beszállítótól kell berendelnünk, akkor annak beérkezési idejével a javítási idő meghosszabbodik. Előfordulhat, hogy a javításra leadott készülék többféle vagy rejtett hibát is tartalmaz, ezekre a hibákra csak a javítás során derülhet fény. Ilyen esetben, ha a javítási összeg eltér a kiajánlottól akkor szervizünk módosító árajánlatot küld a megrendelőnek. A javítás elkészültéről a megadott elérhetőségen tájékoztatást adunk.

2.2.4. Szervizünk a kicserélt alkatrészekre és a hiba javítása érdekében elvégzett munkálatokra 6 hónap jótállást vállal.

2.2.5. Amennyiben a javítást követő 30 naptári napon belül visszakerül szervizünkbe a készülék, a korábbi javítástól független hibával, akkor a bevizsgálási díjat és a munkadíjat nem számoljuk fel.

2.2.6. Ha a megrendelő vízkőmentesítés/tisztítás szolgáltatást vesz igénybe és a beavatkozás nem igényel burkolat megbontást, vagy nem jár a készülék szétszerelésével, abban az esetben 6.390,- Ft fizetendő.

2.2.7. Abban az esetben, ha a javításra leadott készülék közölt hibáját tisztítás/vízkőmentesítés megoldja, akkor csak a fixen fizetendő munkadíjat (8.000,-) számoljuk fel. Erről külön értesítést a megrendelőnek nem küldünk.

3.            Készülék átvétel feltételei:

3.1. Amennyiben egy készülék kártevővel fertőzött és/vagy külsőleg és/vagy belsőleg, nem normál felhasználásból eredően szennyezett, a készülék átvételét, illetve a javítást a szerviz megtagadhatja. Amennyiben egy kártevő-fertőzést a szerviz csak a készülék megbontása után észlel, a készüléket azonnal, szétszedett állapotban, nejlonzsákban hermetikusan lezárva félreteszi, és a vevőt értesíti a 4. pontban említett módon. A vevő döntése alapján szerviz visszaszolgáltatja vagy megsemmisíti, illetve a vevő visszaszolgáltatásra irányuló kérésének hiányában 30 nappal az értesítést követően megsemmisíti.

3.2. Amennyiben ugyanazon készülék legalább második alkalommal érkezik szervizünkbe valós meghibásodás (alkatrészcsere) nélkül és közölt hibáját tartós tesztünk során újfent nem tapasztaljuk, 6.390,-Ft-ot számítunk fel (garanciális készülékek esetén is).

3.3. A munkalapon fel nem tüntetett tartozékokért és a megrendelő által egyénileg beszállíttatott készülékek állapotáért felelősséget nem vállalunk.

3.4.  A készülékekre vonatkozó állapot megjelölés minden esetben feltűntetésre kerül a szervizlapon, a készülék beérkezését követően.  A szerviz a lehető legnagyobb gondossággal jár el a készülékek szállítása és javítása során az állagmegóvás érdekében.

4.            Készülék visszaadás feltételei:

4.1. A készülék megjavításáról/elkészültéről/javítási árajánlatáról a Nespresso, és/vagy a szerviz e-mailben és/vagy telefonon értesíti a megrendelőt, az átadás-átvételi lapon megadott adatok alapján.

4.2. A javított kávégép átvételére, az első, telefonon vagy e-mailen történő értesítéstől 60 naptári nap áll rendelkezésre.

4.3. A készülék átvételével egyidejűleg a Nespresso tulajdonát képező cserekészüléket kiadáskori állapotban és felszereléssel, tiszta állapotban szükséges visszaszolgáltatnia. Az igényelt cserekészülék a Nestlé Hungária Kft, Nespresso Üzletágának a tulajdonát képezi.

5.            Határidőben át nem vett készülékek

A 4. pontban leírt határidőn túl át nem vett készülékeket a szerviz megsemmisíti. A szerviz fenntartja a jogot, hogy a készülék javításának díját, további eljárás keretében kiszámlázza a megrendelő felé. Továbbá a Nestlé Hungária Kft, Nespresso Üzletága is fenntartja a jogot a cseregép értékének kiszámlázására.

6.            A készülék leadásával a megrendelő elismeri és aláírásával igazolja, hogy az átadás-átvételi lapon feltüntetett  adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá elolvasta, megértette és elfogadja a Szerviz vállalási feltételeket. Jelen feltételek elengedhetetlen részét képezik az átadás-átvételi dokumentumnak.

Budapest, 2022.07.25.

                                                                               SWISS ELECTRONIC KFT 

bottom of page